Zdroj: http://sarah.cathia.cz/index.php?a=8  •  Vydáno: 14.9.2011 16:40  •  Autor: Sarah

Třináct let v chládku

Hl. postavy: Sirius Black
Žánr: drama
Přístupnost: není omezeno

Je tady strašná zima. Chlad, který tuhle místnost najednou pohltil je nemilosrdný a krutý. Prostupuje každičkým koutem.

Pozoruji, jak se mi z pusy line pára a po chvilce se ztrácí v nekonečnu. Zuby o sebe začínají třít a stávají se tak jediným zdrojem hluku v téhle místnosti.

Vím, co to všechno znamená. Kdo nebo vlastně co je původcem toho všeho… blíží se, už zase přicházejí...


„Ty vrahu!“ křikl nějaký muž.. „Zabil jsi je, ty jsi je zradil a zabil!“

„Já nechtěl… můj pán si to přál. Musel jsem…“ vykřikl druhý muž, avšak svou větu nedokončil, neboť na něj právě první muž vyslal modrý paprsek…


Třináct let už trpím v téhle díře. Zavřený, jako bych byl nějaký zločinec. Ale já přece nic neudělal. Jsem nevinný. To on, on je ten, kdo zabil…


„… rozsudek zní: Vinen. Odsuzujeme tě k doživotnímu vězení v Azkabanu…“


„Vinen… Azkaban… Petr… HARRY!“ poslední slovo jsem vykřikl nahlas. Konečně se můj mozek zase probral k životu. Snažím se logicky uvažovat. Nesmí ho zabít, jeho ne.

Zima je stále horší. Už slyším jejich odporný dech. Jsou tady, přímo za dveřmi. Je čas. Musím to udělat. Teď nebo nikdy…

„Azkabanský vězeň, Sirius Black, je na svobodě.…“ hlásá novinový článek.